Dana eli anteliaisuus

Syvän levon retriiteillä ja meditaatiotapahtumissa osallistujille tarjotaan tilaisuus antaa vapaaehtoinen, omavalintainen rahallinen lahjoitus tapahtuman opettajille, ohjaajille ja järjestäjille. Tätä kutsutaan dana- eli anteliaisuuden harjoitukseksi.

Tapahtumien osallistumismaksut kattavat vain tapahtuman järjestämiseen liittyvät käytännön kulut, kuten ruoan, vuokrakulut ja opettajien ja järjestäjien matkakulut. Opettajat ja järjestäjät eivät saa työstään mitään palkkiota, vaan antavat aikaansa vapaasti, lahjana osanottajille. Osallistujien lahjoitukset mahdollistavat opettajien työn ja toimeentulon, ja opettajat maksavat lahjoituksista verot ym. oman kotimaansa käytäntöjen mukaisesti. 

Dana-käytäntö on tuhansia vuosia vanha perinne monissa Intian henkisissä traditioissa. Perinteen mukaisesti emme halua asettaa kiinteää hintaa opetuksille, jotka koemme niin arvokkaiksi, että niitä ei voi hinnoitella, ostaa eikä myydä. Käytäntö mahdollistaa osallistumisen myös heikommassa taloudellisessa tilanteessa oleville.

Dana on tilaisuus harjoitella anteliaisuutta. Anteliaisuuden harjoittaja voi kuunnella omaa sydäntään huomioiden oman taloudellisen tilanteensa: ei ole oikeaa vastausta siihen, mitä “pitäisi” antaa. Danan antaminen voi vahvistaa yhteyttä vastaanottajaan ja asiaan, jonka kokee tärkeäksi.  

If you knew what I know about the power of giving, you would not let a single meal go by without sharing it in some way. –Buddha