Syvän levon meditaatioretriitti 19.–25.11.2021, tarkemmat tiedot

Retriitin hinta ja lahjoitusperiaate

Retriitin perushinta on 350 €, mutta on mahdollista maksaa myös enemmän tai vähemmän (kysy tästä retriitit@syvalepo.fi). Maksuilla katamme opettajan matkakulut Suomeen, retriittikeskuksen vuokran ja retriitin ruokakulut.

Opettaja tarjoaa opetuksensa ilman korvausta. Hän ei saa mitään retriitin osallistumismaksuista ja elää tämänkaltaisiin tapahtumiin osallistuvien ihmisten lahjoitusten varassa. Retriitin lopussa osanottajilla on mahdollisuus antaa lahjoitus opettajalle. Tämä mahdollistaa sen, että opettaja pystyy jatkossakin antamaan aikaansa tällä tavalla, samoin kuin aiempien retriittien lahjoitukset mahdollistavat tämän retriitin. Retriitin lopussa on myös mahdollisuus antaa lahjoitus retriitin järjestäjille, jotka yhtä lailla tarjoavat palveluksensa vapaaehtoisesti.

Ilmoittautuminen ja peruutukset

Retriitille voi hakea täyttämällä ilmoittautumislomakkeen ja maksamalla varausmaksun. Vahvistamme ilmoittautumisesi lomakkeen ja maksun saatuamme. Varausmaksu 40 € maksetaan Syvän levon meditaatio ry:n tilille, FI43 7997 7999 7540 67. Loppuosa retriitin hinnasta (perushinnan tapauksessa 310 €) tulee maksaa viimeistään 15.10.2021 samalle tilille. Jos maksat tililtä, joka ei ole omalla nimelläsi, laitathan maksun viestikenttään nimesi.

Ne varatut paikat, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä, luovutetaan jonotuslistalla oleville. Mikäli osallistumisesi retriitille peruuntuu, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan asiasta meille pikimmiten, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle jonossa. Peruutustapauksissa varausmaksua ei palauteta. Jos peruutus tapahtuu ennen 15.10.2021, palautamme kuitenkin loppuosan osallistumismaksusta. Jos peruutus tapahtuu 15. lokakuuta jälkeen, palautamme loppuosan osallistumismaksusta vain siinä tapauksessa, että saamme tilalle toisen osallistujan ja retriitin täyteen.

Meditaatio ja hiljaisuudessa oleminen voivat olla intensiivisiä kokemuksia ja nostaa pintaan voimakkaita tunteita. Tämä on hyvä huomioida erityisesti jos sinulla on vakavia traumakokemuksia tai mielenterveyden ongelmia. Akuutissa kriisitilanteessa retritiille osallistuminen ei välttämättä ole suositeltavaa. Jos asia mietityttää tai haluat kysyä jotakin, ota meihin yhteyttä keskustellaksesi tilanteestasi.

Ilmoittautumislomakkeessa on fyysiseen ja henkiseen terveyteesi liittyviä kysymyksiä. Kaikki lomakkeen kautta lähetetyt henkilökohtaiset tiedot ovat luottamuksellisia ja niihin on pääsy vain retriitin opettajalla ja tarpeen mukaan osalla järjestäjistä. Kaikki ilmoittautumislomakkeiden tiedot tuhotaan retriitin jälkeen.

Retriitin aika ja paikka

Retriitti alkaa perjantaina 19.11.2021. Paikalle voi tulla klo 16 alkaen. Klo 18.00 tarjoillaan päivällinen, ja varsinainen ohjelma alkaa klo 19.30. Retriitti päättyy torstaina 25.11.2021 klo 14 mennessä. Pyydämme sitoumusta pysyä retriittipaikalla retriitin alusta loppuun asti ja olla käyttämättä alkoholia tai huumeita. Tämä antaa meille kullekin selkeyttä ja takaa turvallisen ympäristön kaikille.

Retriitti järjestetään Elontulen kurssikeskuksessa Karjalohjalla, 90 km länteen Helsingistä. Keskuksen osoite on Merkniementie 94, 09120 Karjalohja. Lähin bussipysäkki on Päiväkumpu (Karjalohja), 6,5 km keskuksesta. Tiheämmin busseja kulkee Turun moottoritietä pitkin, missä lähin pysäkki on Saukkolan liittymä 21. Lähetämme lisätietoja retriittipaikalle pääsemisestä viimeistään viikkoa ennen retriitin alkua. Annamme tuolloin tarkempaa tietoa mm. suositeltavista bussiyhteyksistä ja ajoreitistä. Pyrimme myös koordinoimaan sitä, että autopaikkaa tarjoavat ja autottomat retriitille tulijat löytäisivät toisensa.

Majoitus, ruoka ja hiljaisuus

Retriitillä on tilaa 30 osanottajalle. Majoitus tapahtuu jaetuissa 2–8 hengen huoneissa. Huoneet luovutetaan retriittiläisille saapumisjärjestyksessä. Mainitsethan ilmoittautumislomakkeessa, jos sinulla on erityistarpeita majoituksen suhteen.

Retriitillä tarjotaan kolme ravitsevaa kasvisateriaa päivässä. Teetä ja pikakahvia on tarjolla taukojen aikana. Ilmoittautumislomakkeessa on kohta, johon voi merkitä ruoka-aineallergiansa.

Retriitti pidetään hiljaisuudessa, mikä auttaa harjoitusta syvenemään kauniilla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, ettemme puhu toistemme kanssa tai kännyköihin, emmekä pääasiassa myöskään lue tai kirjoita. Retriitillä puhutaan ainoastaan opettajan kanssa, sekä tarvittaessa käytännön asioista järjestäjien kanssa. Hätätapauksissa retriitin aikana pyydämme läheisiä ottamaan yhteyttä Suvi Rinkinevaan (050 595 5628).

Varustus

Kurssikeskus Elontuli tarjoaa käyttöömme patjat, tyynyt ja huovat makuumeditaatiota varten. Käytettävissä on myös tyynyjä, penkkejä ja tuoleja istumameditaatioon. Voit halutessasi ottaa mukaan omia lisätyynyjä tukemaan istuma- tai makuuasentoa.

Kurssikeskuksen vuoteissa ei ole lakanoita, joten otathan mukaan lakanat (tai makuupussin ja aluslakanan) sekä pyyhkeen. Lakanoiden vuokraaminen kurssikeskuksesta maksaa 15 €. Voit myös ottaa mukaan oman joogamaton. Vapaaehtoista piirtämisharjoitusta varten voi olla hyvä ottaa mukaan muistikirja ja värikyniä.

Lähetämme tarkemman listan mukaan tarvittavista varusteista lähempänä retriittiä. Huomaathan, että järjestäjillä ei pääosin ole mahdollisuutta hankkia retriittiläisille puuttuvia tavaroita retriitin aikana – huolehdi siis, että otat mukaan esim. tarvitsemasi lääkkeet.

Koronaohjeistus

Haluamme huolehtia siitä, että retriitti on turvallinen tapahtuma kaikille. Jos sinulle tulee hengitystieinfektion oireita juuri ennen retriittiä tai jos olet karanteenissa (vaikka sinulla ei olisi oireita), et voi valitettavasti osallistua. Pelkkä vuotava nenä ei ole kuitenkaan este. Mikäli olet saanut negatiivisen testituloksen, voit osallistua retriitille, vaikka sinulla olisi vielä lieviä oireita. Jos sinulle tulee hengitystieinfektion oireita retriitin aikana, toivomme, että tekisit koronatestin. Managereilla on mukana koronatestejä. Lisäksi toivomme, että pitäisit kasvomaskia oireiden ajan.  Pyydämme, että kaikki pitävät erityistä huolta käsihygieniasta retriitin aikana. Kasvomaskia voi halutessaan pitää muulloinkin retriitin aikana.

Lopuksi

Kysy ihmeessä, jos jotain jäi epäselväksi tai kaipaat lisätietoa! Saat meidät kiinni osoitteesta retriitit@syvalepo.fi tai soittamalla Ulla Sillanpäälle (040 536 4181, ilmoittautuminen ja maksut) tai Suvi Rinkinevalle (050 595 5628, muut kysymykset).

Toivomme sydämestämme, että tästä tulee antoisa retriitti kaikille! Lämpimästi tervetuloa!

Deep rest meditation retreat 19.–25.11.2021, practical details

Price and donations

The standard price of the retreat is 350€, but it is also possible to pay more or less than this (contact retriitit@syvalepo.fi). The price covers the travel expenses of the teacher, the rent of the retreat facility, and the food expenses.

The teacher offers his teachings and services freely. He receives nothing from the retreat fees, and lives on donations from participants of this kind of events. At the end of the retreat, there will be the opportunity to offer donations, which allow the teacher to continue serving in this way. The gifts of others in the past make it possible for him to offer this retreat. And the flow goes on. At the end of the retreat there will also be a possibility to offer donations to the retreat managers, who likewise offer their time and efforts freely.

Registration and cancellations

You can apply for the retreat by filling in the application form and paying the registration fee. We will confirm your place on the retreat after we have received the form and the payment. The registration fee is 40€ and is paid to the following account:

Account owner: Syvan levon meditaatio
IBAN: FI43 7997 7999 7540 67
Swift code: HOLVFIHH

The rest of the retreat fee (310€ in case of the standard price) should be paid by October 15th 2021. The reserved places which are not paid for by the due date will be given to others on waiting list. If you pay from an account which is not with your own name, please include your name in the message field when you make the payment.

In case you need to cancel the retreat, we kindly ask that you tell us as soon as possible, so we can give your place to the next person in queue. In case of cancellations, the registration fee is not refundable. If the cancellation takes place before the 15th of October, we will return the rest of the fee. If the cancellation takes place later than this, money will be returned only if we can find another participant to fill in the empty place and get the retreat full.

Meditation and being in silence can be an intensive experience which brings about strong emotions. It is good to be aware of that, especially if you have experienced severe traumatic events or suffered from mental disorders. In an acute crisis situation it may not be advisable to participate in a retreat. If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us in order to discuss your situation.

In the registration form there are questions regarding your physical and mental health. All personal information submitted in the form is strictly confidential and will be available only to the teacher and some of the organizers on a need to know basis. All related material will be destroyed after the retreat.

Time and place

The retreat starts on Friday the 19th of November, 2021. It is possible to arrive from 4pm onwards. There will be dinner served at 6.00 pm, and the actual program will begin at 7.30 pm. The retreat ends on Thursday the 25th of November by 2pm. We ask for a commitment to stay on site for the entire retreat period, and to not take alcohol or drugs, other than prescription medicines. This contributes to clarity for each of us and to a safe environment for all.

The place for the retreat is the Elontuli course center in Karjalohja, 90km west of Helsinki. The address is Merkniementie 94, 09120 Karjalohja. The closest bus stop is Päiväkumpu, Karjalohja, 6,5 km from the venue. More frequent buses travel the Turku motorway, where the closest bus stop is Saukkolan liittymä (junction no. 21). We will send more information about how to get to Elontuli at the latest one week before the retreat starts. This email will also include information regarding buses and driving routes, and help to coordinate lift-share with other participants.

Please note that we may not be able to provide documents for visa applications because of limited resources. Always ask about this first, before you sign up.

Accommodation, food and silence

There is space for 30 participants. Accommodation will be in shared rooms of 2 to 8 people; the rooms will be given out in the order in which people arrive. If you have specific needs with regard to your room, please mention this in the application form.

We will offer three nourishing vegetarian meals a day. Tea and instant coffee will be available during breaks. Please inform us about any special dietary needs or allergies in the application form.

The retreat is held in silence, which allows practice to deepen in a beautiful way. This means we refrain from talking to each other, using phones and other devices, and from most reading and writing. There will be opportunities to talk with the teacher, and when needed, with the managers about practicalities. In emergencies during the retreat we ask your close ones to contact Suvi Rinkineva (+358 50 595 5628).

What to bring

Elontuli provides mattresses, cushions and blankets for lying down meditation. There will also be cushions, benches and chairs available for sitting meditation. You may want to bring some extra bolsters or larger cushions to support the sitting or lying down posture.

You need to bring your set of bed sheets with you (sheet, duvet cover and pillowcase), or pay 15€ to hire them. Sleeping bag is also fine, but then you need to have a bottom sheet, as well – contact us if you come from abroad and cannot bring one. Your own towel is also needed. You can bring your own yoga mat, if you wish. For the optional drawing practice, you may want to bring a notebook and some coloured pens.

We will provide a more detailed list of useful items to bring closer to the retreat. Please note that the managers will not have a chance to bring you any extra things during the retreat, so take care you have the medications etc. you need with you.

Covid information

We want to make sure that the retreat is a safe event for everyone. If you develop symptoms of a respiratory infection just before the retreat, or if you are in quarantine (even if you have no symptoms), you will unfortunately not be able to participate. However, a running nose alone is not an obstacle. If you have a negative test result, you can participate in the retreat even if you still have mild symptoms. If you develop symptoms of a respiratory infection during the retreat, we hope you will take a Covid test – the managers have home tests available. In addition, we hope you wear a face mask during your symptoms. We ask everyone to take special care of hand hygiene during the retreat. If you wish, you can wear a face mask during the retreat.

Finally

Please ask, if you have any further questions. You can contact us through retriitit@syvalepo.fi, or phone Ulla Sillanpää (+358 40 536 4181, application and payment) or Suvi Rinkineva (+358 50 595 5628, other questions).

We deeply wish this will be a fruitful retreat to everyone, and warmly welcome all!

Syvän levon meditaatioretriitti 19.–25.11.2021, opettajana Noon Baldwin

Kurssikeskus Elontulessa (Karjalohja)

”This pandemic is a portal, a gateway between one world and the next. We can choose to walk through it dragging the carcasses of our prejudice and hatred, our avarice, our data banks and dead ideas, our dead rivers and smoky skies behind us. Or we can walk through lightly with little luggage, ready to imagine another world. And ready to fight for it.” —Arundhati Roy

Retriitillä on vielä joitakin vapaita paikkoja ja ilmoittautua voi 14.11. saakka.

Retriitin teemana on muutos. Miltä muutos ja muutoksessa oleminen tuntuu ja miten se kulkee meissä ja meidän lävitsemme, joskus huomaamattomana tihkuna, toisinaan vetäen jalat altamme.

Syvän levon retriitillä osallistujia ohjataan luopumaan pyrkimyksestään ”meditoida hyvin”. Osallistujia kannustetaan kokeilemaan makuumeditaatiota, mutta myös istumameditaatio käy hyvin. Meditaatioasentoa saa vapaasti muuttaa ennen meditaatiota ja sen aikana. Rennossa asennossa on helpompi päästää irti kehon ja mielen syvistä jännityksistä. Silloin halu onnistua tai ”olla joku” ei ole niin hallitseva, ja on mahdollista löytää ja kehittää aidompi yhteys omaan itseensä, maailmaan ja muihin ihmisiin.

”Siinä missä fyysinen lepo uudistaa kehoa ja mieltä, syvä lepo avaa lisäksi tien välittömään, ei-käsitteelliseen tietoisuuteen. Tämä elossa olemisen kokemus ruokkii luonnollista avautumista syvään meditaatioon, jossa vanha tottumusenergia purkautuu ilman pakottamiselle tyypillistä intensiivistä draamaa. Elämä ajatussisältöjen tuolla puolen tuo tilaa ilolle ja voimakkaille sisäisille liikahduksille, jotka todella muuttavat elämäämme.” —Jaya Ashmore

Kuka retriitillä opettaa?

Noon on kiinnostunut monenlaisista henkisistä perinteistä, ja hän onkin saanut vaikutteita monesta suunnasta: Jaya Ashmoren (Open Dharma) retriiteiltä ja kursseilta vuodesta 2008 lähtien, Ajahn Chah’n buddhalaisesta traditiosta, tiibetinbuddhalaisuudesta, meditatiivisesta laulamisesta sekä hiljaisesta kävelemisestä ja liikkeestä. Hän nauttii siitä, miten perinteiset ja avoimet henkiset harjoitukset kohtaavat hänen sydämessään. Noonin kirjava elämänkokemus on johtanut vahvaan kykyyn kuunnella ja elävään harjoitukseen, jota hän mielellään jakaa.

Noon on entinen sirkustaiteilija ja katuesiintyjä, joka jätti sirkuksen vuonna 2004 omistautuakseen henkiselle harjoitukselle. Hän on elänyt ja harjoittanut meditaatiokeskuksissa Ranskassa, Etelä-Afrikassa ja Amaravatin luostarissa Isossa-Britanniassa. Yhdessä Sumedha (Hannah) Bagshawin kanssa Noon perusti maanläheisen Ekuthuleni-retriittikeskuksen Ranskan Pyreneiden juurelle. Ekuthulenissa painotetaan meditaatiota ja ympäristötietoisuutta sekä näiden kahden yhdistämistä.

Noonin tutkimuskenttiä ovat yhteyden luominen omaan uteliaisuuteemme ja energisyyteemme sekä henkisen harjoituksen kehollistuminen syvien kehoa maadoittavien meditaatioiden kautta. Hän on transsukupuolinen, kaksisieluinen ihminen.

Mitä retriitillä tapahtuu?

Retriitti alkaa perjantaina 19.11. klo 18 ja päättyy torstaina 25.11. klo 14 mennessä.

Retriitin päivittäiseen ohjelmaan kuuluu hiljaisia ja ohjattuja meditaatioita, meditatiivista kävelyä ja liikettä, opetuspuheita sekä taukoja lepoa tai omaa harjoitusta varten. Näiden lisäksi retriitillä on tilaa yksilötapaamisiin opettajan kanssa ja meditatiiviseen laulamiseen. Jokaista retriittiläistä pyydetään myös osallistumaan tunnin mittaiseen päivittäiseen työmeditaatioon, esimerkiksi vihannesten pilkkomiseen tai talon ylläpitosiivoukseen.

Näiden harjoitusten kautta voimme kokoontua yhdessä rentoon hiljaisuuteen ja tutkia tämän hiljaisuuden kiinnostavia hedelmiä. Lisäksi Noon tarjoaa mahdollisuuden vapaaehtoisiin kokeileviin harjoituksiin, joihin kuuluu pyhien tekstien lukemista pienissä ryhmissä (lectura divina), piirtämistä ja musiikkia, fokusoinnin kannattelemana.

Retriitti pidetään hiljaisuudessa, ja kaikki opetus on englanninkielistä. Se soveltuu kaikille aikaisemmasta meditaatiokokemuksesta riippumatta, myös aloittelijoille.

Hinta ja ilmoittautuminen

Retriitin perushinta on 350 € (tämän lisäksi tulevat mahdolliset lahjoitukset opettajalle ja järjestäjille). Olemme valmiita tukemaan harjoitustasi riippumatta tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteestasi, joten myös pienemmän summan maksaminen on mahdollista. Jos taas haluat tukea jonkun toisen harjoitusta maksamalla enemmän, sekin on mahdollista ja tukesi otetaan kiitollisena vastaan.

Täältä löydät tarkemmat tiedot ja ohjeet ilmoittautumiseen.

Voit kysyä lisää osoitteesta retriitit@syvalepo.fi tai puhelimitse: Ulla Sillanpää (040 536 4181, ilmoittautumiset ja maksut) tai Suvi Rinkineva (050 595 5628, muut kysymykset).

Aiemmilta syvän levon retriittien osallistujilta:

Oma harjoitukseni on vahvasti syvän levon lähestymistavan inspiroimaa. Itselleni tämä on tarjonnut syvän tavan avata kehoa, sydäntä ja mieltä; vapautusta liiallisesta tekemisestä ja suorittamisesta meditaatiossa; rohkaisua oman polkuni löytämiseen sekä luottamusta intuitiivisempaan tapaan ohjata harjoitustani ja elämääni, ja siihen, että voin antaa erilaisten prosessien tapahtua omalla painollaan.”
− Anna Backholm

”En tiedä, mitä minulle oikein tapahtui vain viiden päivän aikana oliko se meditaatio, hiljaisuus, syvä lepo, Jayan opetukset, laulaminen, ruoka, luonto, yhteisö vai kaikki se mitä minulle tapahtui ennen retriittiä ja mikä johti minut tuohon paikkaan? Tiedän, että erillisyys on illuusio se oli kaikki tuo yhdessä, se oli koko elämä. Mutta jotakin avautui sisälläni ja sai minut tuntemaan kuin olisin tullut kotiin. Tuntui niin onnelliselta, kevyeltä, rentoutuneelta ja joskus taas olo oli raskas, unelias, ahdistunut, tunteikas ja prosessoin asioita, joskus ekstaattinen, aina täynnä kiitollisuutta. Voin sanoa, että retriitti muutti elämäni ja oli yksi parhaista kokemistani asioista. Vapauduin niin paljosta kivusta, josta osaa olin kantanut lapsuudesta asti. … Olin kuin epävireinen piano, ja nyt on kuin joku olisi virittänyt minut.”
− Lari Miikkulainen

Lämpimästi tervetuloa retriitille!

Deep rest meditation retreat 19.–25.11.2021 with Noon Baldwin

in Elontuli course center, Karjalohja, Finland

”This pandemic is a portal, a gateway between one world and the next. We can choose to walk through it dragging the carcasses of our prejudice and hatred, our avarice, our data banks and dead ideas, our dead rivers and smoky skies behind us. Or we can walk through lightly with little luggage, ready to imagine another world. And ready to fight for it.” —Arundhati Roy

There are some places available and registration is open until Nov 14th.

The theme of this retreat is change. How we feel about change, with change and how it percolates in us, and through us, sometimes trickling invisibly, sometimes the ”knock me over” kind of change.

In a Deep Rest meditation retreat one is guided to give up trying to be “a good meditator”. Participants are encouraged to try lying down for meditation, but sitting is also fine. The posture can be adjusted freely before and during meditation. In a relaxed posture we are more able to let go of deep contractions of body and mind. Also, as we are not so dominated by our greed to try to get it right or try to be someone, we can find and develop a more authentic relationship with ourselves, the world and others.

”Just as literal rest allows the body and mind to renew themselves, so deep rest also drops us into direct and non-conceptual awareness. This contact with aliveness feeds a natural opening to deep meditation, where old habit-energies are resolved without the intense drama that occurs when we are forcing things. Life beyond ideas leaves room for spacious joy and powerful shifts that make a real difference in our lives.” —Jaya Ashmore

Who is teaching?

Noon’s influences are varied, with an interest in all spiritualities: retreats and courses with Jaya Ashmore from Open Dharma since 2008, the Buddhist tradition of Ajahn Chah, Tibetan Buddhism, sacred chanting, silent walking & movement. He enjoys how the traditional and open spirituality practices meet as one in his heart. Noon’s varied life experience brings a listening with vibrancy, an alive practice he loves to share.

Noon is an ex circus artist and street performer who retired from the circus in 2004 to dedicate his life to spiritual practice, living in dhamma centers (France & South Africa) and Amaravati monastery (UK). Noon co-created Ekuthuleni rustic retreat place with Sumedha (Hannah) Bagshaw. Ekuthuleni is a back to basics meditation center in the foothills of the french Pyrenees. The emphasis is on meditation and ecological awareness, and bringing these two together.

Connecting with curiosity & energy, with a sense of embodying spiritual practice through in depth body grounding meditations are Noon’s fields of exploration. He is transgendered… a two spirit person all in one.

What happens on the retreat?

The retreat starts on Friday, Nov 19th at 6 pm and ends on Thursday, Nov 25th by 2 pm.

The daily schedule consists of silent and guided meditations, contemplative walking and movement, dhamma talks, and breaks for rest or own practice. There is also space for one-to-one sharings and some sacred chanting. Each practitioner is asked to participate in one hour of working meditation a day, such as vegetable chopping or basic cleaning in the house.

Through these practices, we can gather ourselves into relaxed stillness and explore the curious fruits of this stillness. In addition, Noon will explore with some optional practices: lectura divina, a reading of sacred texts in small groups, with drawing and music, using some focusing holding.

The retreat is held in silence. All the teaching will be in English. The retreat is appropriate for people at all experience levels or with no meditation experience.

Price and registration

The standard cost for the retreat is 350€ (not including possible donations for teacher and managers). We are willing and able to support your practice regardless of your financial status at the moment. This means that it is possible to pay less than the standard cost. If you would like to support someone else with some extra payment, that is also possible and greatly appreciated.

Here you can find more information about practicalities and instructions on how to register.

You can ask more from retriitit@syvalepo.fi, or by phone from Ulla Sillanpää (+358 40 536 4181, application and payment) or Suvi Rinkineva (+358 50 595 5628, other questions).

From participants of previous deep rest retreats:

My own practice has been deeply insprired by the deep rest meditation approach. For me this has offered a deep way of opening body, heart and mind; an escape from extensive doing and trying to achieve in meditation; encouragement in finding my own path; and trust in a more intuitive way of guiding my practice and my life, and in letting processes unfold by themselves.”
– Anna Backholm, Finland

”I don’t even know what happened to me during only 5 days was it the meditation, silence, the deep rest, Jaya’s teachings, chanting, food, nature, the community or everything that happened to me before that lead me to that place? I know, separation is illusion it was everything, it was life. But something opened inside of me and made me feel like I arrived home, so happy, light, relaxed and sometimes heavy, drowsy, anxious, emotional and processing things, sometimes ecstatic, always full of gratitude. I can say the retreat changed my life and was one of greatest things I’ve experienced. I was relieved of so much pain, some of it something I carried with me since childhood. … It’s like I was a piano that was out of tune and now someone came and tuned me.”
– Lari Miikkulainen, Finland

Everyone is warmly welcome!

Deep rest meditation retreat 2.–4.7.2021 with Jaya Ashmore

Online

We are happy to offer an online deep rest meditation retreat with Jaya Ashmore teaching!

Jaya (jayaashmore.org) has led meditation retreats since 1999 to encourage people from around the world to live an awakened life. She draws on her decades of experience in Theravada, Zen, and Tibetan Buddhism, as well as in non-dual Advaita, yoga, deep ecology, and modern somatic disciplines. Other influences on her teaching are her youth in a Christian family, long-time friendship with her spiritual friends in India, and twenty years of practicing Permaculture and Jin Shin Jyutsu, a Japanese art of harmony. She lived much of her adult life in India, and now lives in Catalonia in northeastern Spain.

Jaya’s focus on discovering right effort and liberating insight has led her to encourage meditation through deep rest. Just as literal rest allows the body and mind to renew themselves, so deep rest also drops us into direct and non-conceptual awareness. This contact with aliveness feeds a natural opening to deep meditation, where old habit-energies are resolved without the intense drama that occurs when we are forcing things. Life beyond ideas leaves room for spacious joy and powerful shifts that make a real difference in our lives.

Jaya gives detailed meditation instructions in mindfulness, lovingkindness, and other techniques, but she emphasizes that each person can discover the feel of her or his own unfolding path.

What happens on the retreat?

The retreat is held online, using Zoom as a platform. You can join from your own home or some other suitable place.

The retreat follows a daily schedule, with meditation times, instructions and times for walking meditation, Dharma talk and meditative movement. There will also be some opportunities for one-to-one meetings with Jaya. All the teaching will be in English. Participants are encouraged to try lying down for meditation, but sitting is also fine. We ask everyone to join fully in what is offered, to dedicate these days for the retreat. However, if you are joining from a different time zone, it is fine to attend only during your daytime; we will make recordings available to you if you miss part of the program. If at all possible, you could choose to stay in silence for the whole retreat, also during breaks.

The retreat is appropriate for people at all experience levels or with no meditation experience.

The retreat is organized by the Finnish sangha. We warmly welcome everyone from other countries, too!

Schedule

The retreat begins on Friday July 2nd, at 9:30 Finnish time. On Sunday July 4th the retreat ends at 21:00 Finnish time.

The daily schedule during the retreat is the following, in Finnish time (Friday starts with an opening session 9:30–11):

7:30 short talk and meditation
8:30–10:00 breakfast break
10:00 meditation with instructions and Q&A
11:00 walking meditation
11:45 meditation
12:30–15:00 lunch break
15:00 meditation with instructions
15:45 optional movement meditation or walking meditation
16:45 meditation
17:30–19:00 supper break
19:00 Dharma talk
20:15 meditation
21:00 end of schedule

See the schedule for some other time zones (CEST, BST, EDT and NZST).

A tool for converting time zones can be found here. Add two locations and click the date and time of one location to set the time to be converted.

Price and registration

The standard price of the retreat is 10 €, but it is also possible to pay more or less than this (please contact retriitit@syvalepo.fi). This price only covers the practical expenses of the retreat.

The teacher offers her teachings and services freely. She receives nothing from the retreat fees, and lives on donations from participants of this kind of events. At the end of the retreat, there will be an opportunity to offer donations, which allow the teacher to continue serving in this way. The gifts of others in the past make it possible for her to offer this retreat. And the flow goes on. At the end of the retreat there will also be a possibility to offer donations to the retreat managers, who likewise offer their time and efforts freely.

You can apply for the retreat by filling in the application form and paying the retreat price. Please do this as soon as you know you want to participate, but by June 30th at the latest. We will confirm your place on the retreat after we have received the form and the payment. If you pay from an account which is not with your own name, please include your name in the message field when you make the payment. Make the payment to:

Account owner: Syvan levon meditaatio ry
IBAN: FI43 7997 7999 7540 67
Swift code: HOLVFIHH

From abroad, one cheap possibility to transfer money is via Wise.com. If that does not work for you for some reason, please contact us.

In case of cancellation, please inform us as soon as possible. Unfortunately we cannot refund the retreat fee.

Finally

Please ask, if you have any further questions. You can contact us through retriitit@syvalepo.fi, or by phone. We deeply wish this will be a fruitful retreat to everyone, and warmly welcome all!

Anna Backholm (+358 40 5362 946)
Ulla Sillanpää (+358 40 536 4181, application and payment)

From participants of previous retreats with Jaya:

My own practice has been deeply insprired by the deep rest meditation approach. For me this has offered a deep way of opening body, heart and mind; an escape from extensive doing and trying to achieve in meditation; encouragement in finding my own path; and trust in a more intuitive way of guiding my practice and my life, and in letting processes unfold by themselves.”
– Anna Backholm, Finland

”I don’t even know what happened to me during only 5 days was it the meditation, silence, the deep rest, Jaya’s teachings, chanting, food, nature, the community or everything that happened to me before that lead me to that place? I know, separation is illusion it was everything, it was life. But something opened inside of me and made me feel like I arrived home, so happy, light, relaxed and sometimes heavy, drowsy, anxious, emotional and processing things, sometimes ecstatic, always full of gratitude. I can say the retreat changed my life and was one of greatest things I’ve experienced. I was relieved of so much pain, some of it something I carried with me since childhood. … It’s like I was a piano that was out of tune and now someone came and tuned me.”
– Lari Miikkulainen, Finland

Schedule for some other time zones

Central European Summer Time (CEST)
British Summer Time (BST)
Eastern Daylight Time (EDT)
New Zealand Standard Time (NZST)

Central European Summer Time (CEST)

The retreat begins on Friday July 2nd, at 8:30. On Sunday July 4th the retreat ends at 20:00.

The daily schedule during the retreat is the following (Friday starts with an opening session 8:30–10):

6:30 short talk and meditation
7:30–9:00 breakfast break
9:00 meditation with instructions and Q&A
10:00 walking meditation
10:45 meditation
11:30–14:00 lunch break
14:00 meditation with instructions
14:45 optional movement meditation or walking meditation
15:45 meditation
16:30–18:00 supper break
18:00 Dharma talk
19:15 meditation
20:00 end of schedule

British Summer Time (BST)

The retreat begins on Friday July 2nd, at 7:30am. On Sunday July 4th the retreat ends at 7pm.

The daily schedule during the retreat is the following (Friday starts with an opening session 7:30–9am):

5:30am short talk and meditation
6:30–8am breakfast break
8am meditation with instructions and Q&A
9am walking meditation
9:45am meditation
10:30am–1pm lunch break
1pm meditation with instructions
1:45pm optional movement meditation or walking meditation
2:45pm meditation
3:30–5pm supper break
5pm Dharma talk
6:15pm meditation
7pm end of schedule

Eastern Daylight Time (EDT)

The retreat begins on Friday July 2nd, at 2:30am. On Sunday July 4th the retreat ends at 14:00.

The daily schedule during the retreat is the following (Friday starts with an opening session 2:30–4am):

0:30 short talk and meditation
1:30–3:00 ”breakfast break”
3:00 meditation with instructions and Q&A
4:00 walking meditation
4:45 meditation
5:30–8:00 ”lunch break”
8:00 meditation with instructions
8:45 optional movement meditation or walking meditation
9:45 meditation
10:30–12:00 ”supper break”
12:00 Dharma talk
13:15 meditation
14:00 end of schedule

New Zealand Standard Time (NZST)

The retreat begins on Friday July 2nd, at 18:30. In NZST the retreat lasts until 6am on Monday July 5th.

The daily schedule during the retreat is the following (Friday starts with an opening session 18:30–20):

16:30 short talk and meditation
17:30–19:00 ”breakfast break”
19:00 meditation with instructions and Q&A
20:00 walking meditation
20:45 meditation
21:30–0:00 ”lunch break”
0:00 meditation with instructions
0:45 optional movement meditation or walking meditation
1:45 meditation
2:30–4:00 ”supper break”
4:00 Dharma talk
5:15 meditation
6:00 end of schedule

Syvän levon meditaatioretriitti 2.–4.7.2021, opettajana Jaya Ashmore

Online

Meillä on ilo järjestää syvän levon meditaatioretriitti internetin välityksellä Jaya Ashmore opettajanamme!

Jaya (jayaashmore.org) on ohjannut meditaatioretriittejä eri puolilla maailmaa vuodesta 1999 kannustaakseen ihmisiä elämään hereillä. Jayan opetus ammentaa hänen monikymmenvuotisesta kokemuksestaan theravada-, zen- ja tiibetinbuddhalaisuudesta, advaita vedanta -perinteestä, joogasta, syväekologiasta ja uusista kehollisista lähestymistavoista. Muita vaikutteita ovat kristillinen perhetausta, pitkä ystävyys henkisiin harjoittajiin Intiassa ja 20 vuotta permakulttuurin ja japanilaisen hoitomuodon, jin shin jyutsun parissa. Jaya asui suuren osan aikuisikäänsä Intiassa ja asuu nyt Kataloniassa Koillis-Espanjassa.

Jaya painottaa sopivan yrittämisen määrän ja vapauttavan oivaltamisen löytämistä ja suosittelee siksi syvän levon kautta tapahtuvaa meditaatiota. Siinä missä fyysinen lepo uudistaa kehoa ja mieltä, syvä lepo avaa lisäksi tien välittömään, ei-käsitteelliseen tietoisuuteen. Tämä elossa olemisen kokemus ruokkii luonnollista avautumista syvään meditaatioon, jossa vanha tottumusenergia purkautuu ilman pakottamiselle tyypillistä intensiivistä draamaa. Elämä ajatussisältöjen tuolla puolen tuo tilaa ilolle ja voimakkaille sisäisille liikahduksille, jotka todella muuttavat elämäämme.

Jaya antaa tarkkoja ohjeita eri meditaatiotekniikoihin kuten tietoiseen läsnäoloon ja rakastavaan ystävällisyyteen, mutta korostaa jokaisen kykyä löytää itse tuntuma omaan polkuunsa.

Mitä retriitillä tapahtuu?

Retriitti järjestetään internetin välityksellä Zoom-alustalla. Voit osallistua retriitille kotoa tai muusta sopivasta paikasta käsin.

Retriitillä on päivittäinen aikataulu, johon kuuluu meditaatioita, ohjausta sekä aikaa kävelymeditaatiolle, opetuspuheelle ja meditatiiviselle liikkeelle. Retriitillä on myös jonkin verran mahdollisuuksia kahdenkeskisiin tapaamisiin Jayan kanssa. Kaikki opetus on englanniksi. Osallistujia kannustetaan kokeilemaan meditaatiota makuuasennossa, mutta myös istuminen käy hyvin. Pyydämme kaikkia osallistumaan täysipainoisesti tarjottuun ohjelmaan ja omistamaan nämä päivät retriitille. Mikäli vain mahdollista, voit valita pysyä hiljaisuudessa koko retriitin ajan, myös taukojen aikana.

Retriitti sopii kaikille kokemuksen määrästä riippumatta; aiempaa kokemusta meditaatiosta ei tarvitse olla.

Aikataulu

Retriitti alkaa perjantaina, 2.7. kello 9:30 Suomen aikaa. Sunnuntaina 4.7. retriitti loppuu kello 21:00.

Retriitin päivittäinen aikataulu on seuraava (perjantai alkaa aloitussessiolla klo 9:30–11):

7:30 lyhyt puhe ja meditaatio
8:30–10:00 aamiaistauko
10:00 ohjattu meditaatio ja aikaa kysymyksille
11:00 kävelymeditaatio
11:45 meditaatio
12:30–15:00 lounastauko
15:00 ohjattu meditaatio
15:45 vapaavalintainen liikemeditaatio tai kävelymeditaatio
16:45 meditaatio
17:30–19:00 päivällistauko
19:00 opetuspuhe
20:15 meditaatio
21:00 ohjelma päättyy

Hinta ja ilmoittautuminen

Retriitin perushinta on 10 €, mutta on mahdollista maksaa myös tätä vähemmän tai enemmän (ole yhteydessä osoitteeseen retriitit@syvalepo.fi). Hinta kattaa vain retriitin järjestämiseen liittyvät käytännön kulut.

Opettaja tarjoaa opetuksensa ilman korvausta. Hän ei saa mitään retriitin osallistumismaksuista ja elää tämänkaltaisiin tapahtumiin osallistuvien ihmisten lahjoitusten varassa. Retriitin lopussa osanottajilla on mahdollisuus antaa lahjoitus opettajalle. Tämä mahdollistaa sen, että opettaja pystyy jatkossakin antamaan aikaansa tällä tavalla, samoin kuin aiempien retriittien lahjoitukset mahdollistavat tämän retriitin. Retriitin lopussa on myös mahdollisuus antaa lahjoitus retriitin järjestäjille, jotka yhtä lailla tarjoavat palveluksensa vapaaehtoisesti.

Retriitille voi hakea täyttämällä hakulomakkeen ja maksamalla retriitin hinnan. Ilmoittauduthan mielellään niin pian kuin tiedät haluavasi osallistua, mutta viimeistään 30. kesäkuuta. Vahvistamme ilmoittautumisesi lomakkeen ja maksun saatuamme. Jos maksat tililtä, joka ei ole omalla nimelläsi, laitathan maksun viestikenttään nimesi. Retriitti maksetaan Syvän levon meditaatio ry:n tilille, FI43 7997 7999 7540 67.

Mikäli osallistumisesi retriitille peruuntuu, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan asiasta meille pikimmiten. Peruutustapauksissa emme valitettavasti voi palauttaa retriittimaksua.

Lopuksi

Voit kysyä lisää osoitteesta retriitit@syvalepo.fi tai puhelimitse. Toivomme, että tästä tulee kaikille antoisa retriitti. Lämpimästi tervetuloa!

Anna Backholm (+358 40 5362 946)
Ulla Sillanpää (+358 40 536 4181, ilmoittautumiset ja maksut)

Aiemmilta Jayan retriittien osallistujilta:

Oma harjoitukseni on vahvasti syvän levon lähestymistavan ja Jayan inspiroimaa. Itselleni tämä on tarjonnut syvän tavan avata kehoa, sydäntä ja mieltä; vapautusta liiallisesta tekemisestä ja suorittamisesta meditaatiossa; rohkaisua oman polkuni löytämiseen sekä luottamusta intuitiivisempaan tapaan ohjata harjoitustani ja elämääni, ja siihen, että voin antaa erilaisten prosessien tapahtua omalla painollaan.
– Anna Backholm

”En tiedä, mitä minulle oikein tapahtui vain viiden päivän aikana oliko se meditaatio, hiljaisuus, syvä lepo, Jayan opetukset, laulaminen, ruoka, luonto, yhteisö vai kaikki se mitä minulle tapahtui ennen retriittiä ja mikä johti minut tuohon paikkaan? Tiedän, että erillisyys on illuusio se oli kaikki tuo yhdessä, se oli koko elämä. Mutta jotakin avautui sisälläni ja sai minut tuntemaan kuin olisin tullut kotiin. Tuntui niin onnelliselta, kevyeltä, rentoutuneelta ja joskus taas olo oli raskas, unelias, ahdistunut, tunteikas ja prosessoin asioita, joskus ekstaattinen, aina täynnä kiitollisuutta. Voin sanoa, että retriitti muutti elämäni ja oli yksi parhaista kokemistani asioista. Vapauduin niin paljosta kivusta, josta osaa olin kantanut lapsuudesta asti. … Olin kuin epävireinen piano, ja nyt on kuin joku olisi virittänyt minut.”
– Lari Miikkulainen

Using the online platforms

Instructions on using Zoom to access the online meditation hall

 1. Click the link.
 2. If you do not have Zoom already installed on your computer, the installation will begin automatically after you click the link. Follow the instructions on your screen. If you wish, you can also install Zoom beforehand: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
 3. After the installation you are asked to give a name that can be seen by other participants of the meeting. It is nice to know who are with us!
 4. In the following menu choose ”Join Audio Conference by Computer”. You are now ready to join the meeting. (If for some reason you have difficulties using audio via your computer, you can also choose to use audio via phone, see below.)

You will only need the information below if you want to use audio via your phone.

Meeting ID: 836 5167 3818
Passcode: 490796

Dial by your location
+358 9 7252 2471 Finland
+34 917 873 431 Spain
+44 203 481 5240 United Kingdom
+64 9 884 6780 New Zealand

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kc3Me9fZJx

To prepare for online sessions, please:

 1. Use a computer or laptop instead of a phone if possible.
 2. Plug in the laptop to the electrical outlet.
 3. Find a good, stable internet connection even if you have to go somewhere for it. You want an upload speed of about 1 Mbps or more and a download speed of at least 5–10 Mbps. You can test your internet connection speed at www.speedtest.net
 4. Plug your computer into the internet router with an ethernet cable if possible, instead of using a wireless signal. If you get a really long cable, you can still sit where you want. The quality difference is like the difference between a landline and a mobile phone.
 5. If you cannot plug into the internet router, set up as close to the Wi-Fi router as you can.
 6. Use a good headphone and microphone “headset”and not the built-in microphone of your laptop or webcam, for a better sound quality for everyone, more privacy, and no echo/feedback. The microphone should comfortably stay close to your mouth. “If you can touch the microphone with your tongue, then it is close enough to your mouth.” Well-known brands like Logitech, Microsoft and Plantronics have good hardware for headsets. Jaya likes earbuds (Skull Candy), since they fit in pockets.
 7. Update computer software, if any updates are needed. Close other programs on your computer, such as internet browsers and apps. Turn your computer completely off and then back on—especially if it has been just in “hibernation” or “sleep” mode for many days when not in use.
 8. Leave time for testing your connection, installing updates, and solving technical problems before the opening session. The online meditation hall in Zoom will be opened 1 hour before the start of the retreat, and you can ask the managers for help.

During the retreat:

 1. Make sure you will be the only one using the internet connection if at all possible. If others are using video programs, like Netflix, YouTube, video games, or any large bandwidth usage, then our group conversation will likely have connection problems.
 2. It is great and relaxing to come to the meditation space 10–15 minutes early and tune in, be present, get settled, start meditating, … and that way you also have time to check that your connection and headphones are working, and to remember to go get yourself some water or go to the bathroom, etc.
 3. In general, it is helpful to mute one’s microphone so that background noise and static do not build up in the shared space. You can just unmute if you want to speak.
 4. If the video quality is low and audio also starts to break up, everyone can turn off video to use less bandwidth for the conversation.
 5. If your connection drops from the group call, or if you do not hear well, please let the manager know and use the chat box to ask for help if needed. If you cannot join via internet, please phone in. We really want everyone to be able to hear and share as easily as possible, and it really makes a difference if you are feeling “out” or feeling fully immersed in the meeting.

Deep rest meditation retreat 6.–8. or 6.–10.11.2020 with Jaya Ashmore

Online

We are happy to offer an online deep rest meditation retreat with Jaya Ashmore teaching! It is possible to join either for the weekend (Friday evening to Sunday evening) or for the whole duration (Friday evening to Tuesday evening).

Jaya (jayaashmore.org) has led meditation retreats since 1999 to encourage people from around the world to live an awakened life. She draws on her decades of experience in Theravada, Zen, and Tibetan Buddhism, as well as in non-dual Advaita, yoga, deep ecology, and modern somatic disciplines. Other influences on her teaching are her youth in a Christian family, long-time friendship with her spiritual friends in India, and twenty years of practicing Permaculture and Jin Shin Jyutsu, a Japanese art of harmony. She has lived most of her adult life in India, and now lives in Catalonia in northeastern Spain.

Jaya’s focus on discovering right effort and liberating insight has led her to encourage meditation through deep rest. Just as literal rest allows the body and mind to renew themselves, so deep rest also drops us into direct and non-conceptual awareness. This contact with aliveness feeds a natural opening to deep meditation, where old habit-energies are resolved without the intense drama that occurs when we are forcing things. Life beyond ideas leaves room for spacious joy and powerful shifts that make a real difference in our lives.

Jaya gives excellent meditation instructions in mindfulness, lovingkindness, and other techniques, but she emphasizes that each person can discover the feel of her or his own unfolding path.

What happens on the retreat?

Due to the current covid19 situation, the retreat is held online, using Zoom as a platform. You can join from your own home or some other suitable place. Current covid19 recommendations allowing and at your own risk, it is also fine to gather 2–3 participants together to join from the same location.

The retreat follows a daily schedule, with meditation times, instructions and times for walking meditation, Dharma talk and meditative movement. There will also be opportunity for one-to-one meetings with Jaya. All the teaching will be in English. Participants are encouraged to try lying down for meditation, but sitting is also fine. We ask everyone to join fully in what is offered, to dedicate these days for the retreat. However, if you are joining from a different time zone, it is fine to attend only during your daytime; we will make recordings available to you if you miss part of the program. If at all possible, you could choose to stay in silence for the whole retreat, also during breaks.

The retreat is appropriate for people at all experience levels or with no meditation experience.

Schedule

The retreat begins on Friday, November 6th, at 18:00 Finnish time (UTC+2, CET+1). On the final day (either Sunday, Nov 8th, or Tuesday, Nov 10th) the retreat ends by 17:00 Finnish time.

The daily schedule during full retreat days is the following (times Finnish time):

7:00 meditative movement
7:45 meditation
8:30–10:00 breakfast break
10:00 meditation with instructions and Q&A
11:00 walking
11:45 meditation
12:30–15:00 lunch break
15:00 meditation with instructions
15:45 mindless gathering or walking
16:45 meditation
17:30–19:00 supper break
19:00 Dharma talk
20:15 meditation
21:00 end of schedule

Price and registration

The standard price of the retreat is 20 €, but it is also possible to pay more or less than this (please contact retriitit@syvalepo.fi). This price only covers the practical expenses of the retreat. The price is the same whether you join Friday–Sunday or Friday–Tuesday.

The teacher offers her teachings and services freely. She receives nothing from the retreat fees, and lives on donations from participants of this kind of events. At the end of the retreat, there will be an opportunity to offer donations, which allow the teacher to continue serving in this way. The gifts of others in the past make it possible for her to offer this retreat. And the flow goes on. At the end of the retreat there will also be a possibility to offer donations to the retreat managers, who likewise offer their time and efforts freely.

You can apply for the retreat by filling in the application form and paying the retreat price. Please do this as soon as you know you want to participate, but by November 4th at the latest. We will confirm your place on the retreat after we have received the form and the payment. If you pay from an account which is not with your own name, please include your name in the message field when you make the payment. Make the payment to:

Account owner: Syvan levon meditaatio ry
IBAN: FI43 7997 7999 7540 67
Swift code: HOLVFIHH

In case of cancellation, please inform us as soon as possible. Unfortunately we cannot refund the retreat fee.

Finally

Please ask, if you have any further questions. You can contact us through retriitit@syvalepo.fi, or by phone. We deeply wish this will be a fruitful retreat to everyone, and warmly welcome all!

Anna Backholm (+358 40 5362 946)
Havu Pellikka (+358 50 499 1131)
Ulla Sillanpää (+358 40 536 4181, application and payment)

From participants of previous retreats with Jaya:

My own practice has been deeply insprired by the deep rest meditation approach. For me this has offered a deep way of opening body, heart and mind; an escape from extensive doing and trying to achieve in meditation; encouragement in finding my own path; and trust in a more intuitive way of guiding my practice and my life, and in letting processes unfold by themselves.”
– Anna Backholm, Finland

”I don’t even know what happened to me during only 5 days was it the meditation, silence, the deep rest, Jaya’s teachings, chanting, food, nature, the community or everything that happened to me before that lead me to that place? I know, separation is illusion it was everything, it was life. But something opened inside of me and made me feel like I arrived home, so happy, light, relaxed and sometimes heavy, drowsy, anxious, emotional and processing things, sometimes ecstatic, always full of gratitude. I can say the retreat changed my life and was one of greatest things I’ve experienced. I was relieved of so much pain, some of it something I carried with me since childhood. … It’s like I was a piano that was out of tune and now someone came and tuned me.”
– Lari Miikkulainen, Finland

Syvän levon meditaatioretriitti 6.–8. tai 6.–10.11.2020, opettajana Jaya Ashmore

Online

Meillä on ilo järjestää syvän levon meditaatioretriitti internetin välityksellä Jaya Ashmore opettajanamme! Online-retriitille on mahdollista osallistua joko vain viikonlopuksi (perjantai-illasta sunnuntai-iltaan) tai koko ajaksi (perjantai-illasta tiistai-iltaan).

Jaya (jayaashmore.org) on ohjannut meditaatioretriittejä eri puolilla maailmaa vuodesta 1999 kannustaakseen ihmisiä elämään hereillä. Jayan opetus ammentaa hänen monikymmenvuotisesta kokemuksestaan theravada-, zen- ja tiibetinbuddhalaisuudesta, advaita vedanta -perinteestä, joogasta, syväekologiasta ja uusista kehollisista lähestymistavoista. Muita vaikutteita ovat kristillinen perhetausta, pitkä ystävyys henkisiin harjoittajiin Intiassa ja 20 vuotta permakulttuurin ja japanilaisen hoitomuodon, jin shin jyutsun parissa. Suurimman osan aikuisikäänsä Jaya on asunut Intiassa ja asuu nyt Kataloniassa Koillis-Espanjassa.

Jaya painottaa sopivan yrittämisen määrän ja vapauttavan oivaltamisen löytämistä ja suosittelee siksi nykyään syvän levon kautta tapahtuvaa meditaatiota. Siinä missä fyysinen lepo uudistaa kehoa ja mieltä, syvä lepo avaa lisäksi tien välittömään, ei-käsitteelliseen tietoisuuteen. Tämä elossa olemisen kokemus ruokkii luonnollista avautumista syvään meditaatioon, jossa vanha tottumusenergia purkautuu ilman pakottamiselle tyypillistä intensiivistä draamaa. Elämä ajatussisältöjen tuolla puolen tuo tilaa ilolle ja voimakkaille sisäisille liikahduksille, jotka todella muuttavat elämäämme.

Jaya ohjaa erinomaisesti eri meditaatiotekniikoita kuten tietoista läsnäoloa ja rakastavaa ystävällisyyttä, mutta korostaa jokaisen kykyä löytää itse tuntuma omaan polkuunsa.

Mitä retriitillä tapahtuu?

Koronavirustilanteen vuoksi retriitti järjestetään internetin välityksellä Zoom-alustalla. Voit osallistua retriitille kotoa tai muusta sopivasta paikasta käsin. Mikäli koronavirukseen liittyvät suositukset sen sallivat, on omalla vastuulla mahdollista myös koota 2–3 henkeä yhteen tekemään retriittiä samassa paikassa.

Retriitillä on päivittäinen aikataulu, johon kuuluu meditaatioita, ohjausta sekä aikaa kävelymeditaatiolle, opetuspuheelle ja meditatiiviselle liikkeelle. Retriitillä on mahdollisuus myös kahdenkeskisiin tapaamisiin Jayan kanssa. Kaikki opetus on englanniksi. Osallistujia kannustetaan kokeilemaan meditaatiota makuuasennossa, mutta myös istuminen käy hyvin. Pyydämme kaikkia osallistumaan täysipainoisesti tarjottuun ohjelmaan ja omistamaan nämä päivät retriitille. Mikäli vain mahdollista, voit valita pysyä hiljaisuudessa koko retriitin ajan, myös taukojen aikana.

Retriitti sopii kaikille kokemuksen määrästä riippumatta; aiempaa kokemusta meditaatiosta ei tarvitse olla.

Aikataulu

Retriitti alkaa perjantaina, 6. marraskuuta kello 18 Suomen aikaa. Päättymispäivänä (joko sunnuntai 8.11. tai tiistai 10.11.) retriitti loppuu kello 17 mennessä.

Retriitin päivittäinen aikataulu kokonaisina retriittipäivinä on seuraava (ajat Suomen aikaa):

7:00 meditatiivinen liike
7:45 meditaatio
8:30–10:00 aamiaistauko
10:00 ohjattu meditaatio ja aikaa kysymyksille
11:00 kävely
11:45 meditaatio
12:30–15:00 lounastauko
15:00 ohjattu meditaatio
15:45 ”mindless gathering” tai kävely
16:45 meditaatio
17:30–19:00 päivällistauko
19:00 opetuspuhe
20:15 meditaatio
21:00 ohjelma päättyy

Hinta ja ilmoittautuminen

Retriitin perushinta on 20 €, mutta on mahdollista maksaa myös tätä vähemmän tai enemmän (ole yhteydessä osoitteeseen retriitit@syvalepo.fi). Hinta kattaa vain retriitin järjestämiseen liittyvät käytännön kulut ja on sama riippumatta siitä, osallistutko lyhyemmäksi (pe–su) vai pidemmäksi (pe–ti) aikaa.

Opettaja tarjoaa opetuksensa ilman korvausta. Hän ei saa mitään retriitin osallistumismaksuista ja elää tämänkaltaisiin tapahtumiin osallistuvien ihmisten lahjoitusten varassa. Retriitin lopussa osanottajilla on mahdollisuus antaa lahjoitus opettajalle. Tämä mahdollistaa sen, että opettaja pystyy jatkossakin antamaan aikaansa tällä tavalla, samoin kuin aiempien retriittien lahjoitukset mahdollistavat tämän retriitin. Retriitin lopussa on myös mahdollisuus antaa lahjoitus retriitin järjestäjille, jotka yhtä lailla tarjoavat palveluksensa vapaaehtoisesti.

Retriitille voi hakea täyttämällä hakulomakkeen ja maksamalla retriitin hinnan. Ilmoittauduthan mielellään niin pian kuin tiedät haluavasi osallistua, mutta viimeistään 4. marraskuuta. Vahvistamme ilmoittautumisesi lomakkeen ja maksun saatuamme. Jos maksat tililtä, joka ei ole omalla nimelläsi, laitathan maksun viestikenttään nimesi. Retriitti maksetaan Syvän levon meditaatio ry:n tilille, FI43 7997 7999 7540 67.

Mikäli osallistumisesi retriitille peruuntuu, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan asiasta meille pikimmiten. Peruutustapauksissa emme valitettavasti voi palauttaa retriittimaksua.

Lopuksi

Voit kysyä lisää osoitteesta retriitit@syvalepo.fi tai puhelimitse. Toivomme, että tästä tulee kaikille antoisa retriitti. Lämpimästi tervetuloa!

Anna Backholm (+358 40 5362 946)
Havu Pellikka (+358 50 499 1131)
Ulla Sillanpää (+358 40 536 4181, ilmoittautumiset ja maksut)

Aiemmilta Jayan retriittien osallistujilta:

Oma harjoitukseni on vahvasti syvän levon lähestymistavan ja Jayan inspiroimaa. Itselleni tämä on tarjonnut syvän tavan avata kehoa, sydäntä ja mieltä; vapautusta liiallisesta tekemisestä ja suorittamisesta meditaatiossa; rohkaisua oman polkuni löytämiseen sekä luottamusta intuitiivisempaan tapaan ohjata harjoitustani ja elämääni, ja siihen, että voin antaa erilaisten prosessien tapahtua omalla painollaan.
– Anna Backholm

”En tiedä, mitä minulle oikein tapahtui vain viiden päivän aikana oliko se meditaatio, hiljaisuus, syvä lepo, Jayan opetukset, laulaminen, ruoka, luonto, yhteisö vai kaikki se mitä minulle tapahtui ennen retriittiä ja mikä johti minut tuohon paikkaan? Tiedän, että erillisyys on illuusio se oli kaikki tuo yhdessä, se oli koko elämä. Mutta jotakin avautui sisälläni ja sai minut tuntemaan kuin olisin tullut kotiin. Tuntui niin onnelliselta, kevyeltä, rentoutuneelta ja joskus taas olo oli raskas, unelias, ahdistunut, tunteikas ja prosessoin asioita, joskus ekstaattinen, aina täynnä kiitollisuutta. Voin sanoa, että retriitti muutti elämäni ja oli yksi parhaista kokemistani asioista. Vapauduin niin paljosta kivusta, josta osaa olin kantanut lapsuudesta asti. … Olin kuin epävireinen piano, ja nyt on kuin joku olisi virittänyt minut.”
– Lari Miikkulainen