Syvän levon meditaatioretriitti 7.–13.11.2024, opettajana Jaya Ashmore

Kurssikeskus Elontulessa (Karjalohja)

Meillä on ilo järjestää syvän levon meditaatioretriitti Suomessa Jaya Ashmore opettajanamme!

Jaya (jayaashmore.org) on ohjannut meditaatioretriittejä eri puolilla maailmaa vuodesta 1999 kannustaakseen ihmisiä elämään hereillä. Jayan opetus ammentaa hänen monikymmenvuotisesta kokemuksestaan theravada-, zen- ja tiibetinbuddhalaisuudesta, advaita vedanta -perinteestä, joogasta, syväekologiasta ja uusista kehollisista lähestymistavoista. Muita vaikutteita ovat kristillinen perhetausta, pitkäaikainen suhde hänen henkisiin opettajiinsa Intiassa ja 30 vuotta permakulttuurin ja japanilaisen hoitomuodon, jin shin jyutsun parissa. Jaya asui suuren osan aikuisikäänsä Intiassa ja asuu nyt Kataloniassa Koillis-Espanjassa.

Jaya painottaa sopivan yrittämisen määrän ja vapauttavan oivaltamisen löytämistä ja suosittelee siksi syvän levon kautta tapahtuvaa meditaatiota. Siinä missä fyysinen lepo uudistaa kehoa ja mieltä, syvä lepo avaa lisäksi tien välittömään, ei-käsitteelliseen tietoisuuteen. Tämä elossa olemisen kokemus ruokkii luonnollista avautumista syvään meditaatioon, jossa vanha tottumusenergia purkautuu ilman pakottamiselle tyypillistä intensiivistä draamaa. Elämä ajatussisältöjen tuolla puolen tuo tilaa ilolle ja voimakkaille sisäisille liikahduksille, jotka todella muuttavat elämäämme.

Jaya antaa tarkkoja ohjeita eri meditaatiotekniikoihin kuten tietoiseen läsnäoloon ja rakastavaan ystävällisyyteen, mutta korostaa jokaisen kykyä löytää itse tuntuma omaan polkuunsa.

Mitä retriitillä tapahtuu?

Retriitti pidetään hiljaisuudessa. Meditaatio-ohjauksen lisäksi Jaya tarjoaa päivittäin opetuspuheen ja mahdollisuuden yksilötapaamisiin kanssaan. Kaikki opetus on englanniksi. Osallistujia kannustetaan kokeilemaan meditaatiota makuuasennossa, mutta myös istuminen käy hyvin. Ohjelmassa on lisäksi kävelymeditaatiota ja työmeditaatiota, sekä vapaaehtoista tietoista liikettä ja meditatiivista laulamista.

Retriitti sopii kaikille kokemuksen määrästä riippumatta; aiempaa kokemusta meditaatiosta ei tarvitse olla.

Retriitin perushinta on 420 € (tämän lisäksi tulevat lahjoitukset opettajalle ja järjestäjille, ks. dana eli anteliaisuus). Olemme valmiita tukemaan harjoitustasi riippumatta tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteestasi, joten myös pienemmän summan maksaminen on mahdollista. Jos taas haluat tukea jonkun toisen harjoitusta lisämaksulla, sekin on mahdollista ja tukesi otetaan kiitollisena vastaan.

Täältä löydät tarkemmat tiedot ja ohjeet ilmoittautumiseen.

Voit kysyä lisää osoitteesta retriitit@syvalepo.fi tai puhelimitse: Ulla Sillanpää (040 536 4181 , ilmoittautuminen ja maksut) ja Anna Backholm (040 5362 946, muut kysymykset).

Aiemmilta Jayan retriittien osallistujilta:

Oma harjoitukseni on vahvasti syvän levon lähestymistavan ja Jayan inspiroimaa. Itselleni tämä on tarjonnut syvän tavan avata kehoa, sydäntä ja mieltä; vapautusta liiallisesta tekemisestä ja suorittamisesta meditaatiossa; rohkaisua oman polkuni löytämiseen sekä luottamusta intuitiivisempaan tapaan ohjata harjoitustani ja elämääni, ja siihen, että voin antaa erilaisten prosessien tapahtua omalla painollaan.”
− Anna Backholm

”En tiedä, mitä minulle oikein tapahtui vain viiden päivän aikana oliko se meditaatio, hiljaisuus, syvä lepo, Jayan opetukset, laulaminen, ruoka, luonto, yhteisö vai kaikki se mitä minulle tapahtui ennen retriittiä ja mikä johti minut tuohon paikkaan? Tiedän, että erillisyys on illuusio se oli kaikki tuo yhdessä, se oli koko elämä. Mutta jotakin avautui sisälläni ja sai minut tuntemaan kuin olisin tullut kotiin. Tuntui niin onnelliselta, kevyeltä, rentoutuneelta ja joskus taas olo oli raskas, unelias, ahdistunut, tunteikas ja prosessoin asioita, joskus ekstaattinen, aina täynnä kiitollisuutta. Voin sanoa, että retriitti muutti elämäni ja oli yksi parhaista kokemistani asioista. Vapauduin niin paljosta kivusta, josta osaa olin kantanut lapsuudesta asti. … Olin kuin epävireinen piano, ja nyt on kuin joku olisi virittänyt minut.”
− Lari

Lämpimästi tervetuloa retriitille!

Syvän levon meditaatioretriitti 30.8.–1.9.2024, opettajana Anna Backholm

Lammin retriittikeskuksessa

Hiljainen syvän levon meditaatioretriitti antaa mahdollisuuden laskeutua olemiseen, tilan saada yhteyttä itseensä ja siihen mikä on tärkeää, kuulla kutsu jonnekin syvemmälle. Meditaatiota ei lähestytä niinkään harjoituksena, jota tehdään, vaan antautumisena sille, että meditaatio voi löytää meidät. Voimme kohdata tämän hetken sellaisena kuin se on, ja jokin sisällämme voi ohjata sitä, minkä nyt on hyvä liikahdella tai avautua.

Levon kautta on helpompi päästää irti suorittamisesta ja tarpeesta hallita asioita ja ”olla joku”. Näin on mahdollista löytää ja kehittää aidompi yhteys omaan itseensä, maailmaan ja muihin ihmisiin. Antautuminen lepoon uudistaa kehoa ja mieltä ja avaa lisäksi tien ei-käsitteelliseen tietoisuuteen.

Syvän levon retriitillä on mahdollista meditoida makuuasennossa. Rento asento voi auttaa siinä, että on helpompi päästää irti kehon ja mielen syvistä jännityksistä. Retriitillä voit kunakin hetkenä valita, tukeeko sinua parhaiten makuu-, istuma- vai jokin muu meditaatioasento. Olennaista on kuulla, mitä meditaatio sinulle itsellesi on.

Retriitin opettaja Anna Backholm on fokusointiohjaaja ja mindfulness-pohjainen Core Process -terapeutti. Hän sukelsi meditaation pariin vuonna 2011 ja vietti seuraavien vuosien aikana pitkiä aikoja hiljaisilla meditaatioretriiteillä. Syvän levon meditaatio on ollut olennainen osa Annan monipuolista meditaatiopolkua vuodesta 2013 lähtien. Hän on ohjannut meditaatiota vuodesta 2017. Annalle tärkeitä painotuksia meditaatiossa ovat kehollisuus, liiasta yrittämisestä vapautuminen ja oman sisäisen ohjauksen kuuntelu.

Mitä retriitillä tapahtuu?

Viikonloppu vietetään hiljaisuudessa. Ohjelmaan kuuluu hiljaisia ja ohjattuja meditaatioita, opetuspuheita, meditatiivista kävelyä sekä taukoja lepoa tai omaa harjoitusta varten. Näiden lisäksi retriitillä on tilaa yksilötapaamisiin opettajan kanssa, luovaan meditatiiviseen liikkeeseen ja meditatiiviseen laulamiseen. Jokaista retriittiläistä pyydetään myös osallistumaan tunnin mittaiseen päivittäiseen työmeditaatioon, esimerkiksi vihannesten pilkkomiseen tai talon ylläpitosiivoukseen.

Retriitin opetuskieli on suomi. Retriitti sopii kaikille kokemuksen määrästä riippumatta; aiempaa kokemusta meditaatiosta ei tarvitse olla. Jos sinulla on akuutteja psyykkisiä haasteita, voi olla hyvä pohtia etukäteen yhdessä, sopiiko retriitti sinulle tähän hetkeen. Ole tällöin yhteydessä meihin.

Retriitin perushinta on 130 € (tämän lisäksi tulevat lahjoitukset opettajalle ja järjestäjille). Olemme valmiita tukemaan harjoitustasi riippumatta tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteestasi, joten myös pienemmän summan maksaminen on mahdollista. Jos taas haluat tukea jonkun toisen harjoitusta lisämaksulla, sekin on mahdollista ja tukesi otetaan kiitollisena vastaan.

Täältä löydät tarkemmat tiedot ja ohjeet ilmoittautumiseen.

Voit kysyä lisää osoitteesta retriitit@syvalepo.fi tai puhelimitse: Ulla Sillanpää (040 536 4181 , ilmoittautuminen ja maksut) ja Havu Pellikka (050 499 1131, muut kysymykset).

Lämpimästi tervetuloa retriitille!